Lanac kreativnosti

Za zaokruživanje celokupnog proizvodnog procesa u grafici, neophodan je veliki sklop komplementarnih faza. U NEWPRESS-u smo uspeli da obezbedimo da se sve faze proizvodnje počev od dizajna, grafičke pripreme za štampu, montaža i izrade grafičkih ploča (CTP), različite vrste štampe kao i knjigovezačke dorade, obavljaju pod jednim krovom i tako skratimo rokove isporuke, dodatne troškove, a samim tim uštedimo Vaše vreme i novac.

Mi transformišemo vaše ideje u efikasni promocioni materijal. Direktno pratimo svaku etapu u produkciji i ohrabrujemo naše klijente da nas obiđu u svakom momentu, radi proveravanja kvaliteta i napredka u našem radu. NEWPRESS štamparija prati svaki projekt sa apsolutnom pažnjom o svakom detalju. Težimo da svojim klijentima pružamo konstantno najkvalitenije usluge, a izazov nam je da svakodnevno premašimo sva njihova najviša očekivanja. To je zato što znamo da pažljivo saslušamo svaku Vašu ideju i zamisao.

Mi težimo ka perfekciji,
a satisfakcija naših klijenata je za nas od najveće važnosti.