Integrisani sistem menadzmenta (IMS)

Kako bi unapredili poslovanje Newpress d.o.o. Smederevo je uveo u primenu integrisani sistem menadžmenta koji obuhvata Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa ISO 9001, Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001 i Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa ISO 45001. Uvođenjem ovih standarda podstiče se unapređenje kvaliteta u oblasti štampe ispunjenjem iskazanih potreba i očekivanja naručioca, dobavljača i drugih zainteresovanih strana. Svi zaposleni ovog preduzeća se obavezuju da će zadovoljavati potrebe kupaca i zahteve dobavljača pravovremeno, tačno i odgovorno ispunjavajući u potpunosti zakonske odredbe u vezi sa svojim poslovanjem, kao i sve zahteve za zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Newpress d.o.o. Smederevo je u cilju zadovoljenja gore pomenutih zahteva:

• Obezbedio neophodne resurse: stručne i adekvatne kadrove, kao i neophodnu opremu.

• Prati i nadgleda aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje ili povrede na radu, gubitke vremena, opreme i resursa.

• Usaglašava svoj rad sa nacionalnim i međunarodnim propisima, pravilima i zakonima

• Sa svojim klijentima gradi korektne odnose, uvažavajući njihove zahteve i primedbe, kako bi ispunili očekivanja i usavršavali svoje usluge.

Newpress d.o.o. Smederevo je utvrdio ciljeve kvaliteta, obezbedio njihovo praćenje, merenje, čime se procenjuju kritični parametri i procesi, da bi se na taj način obezbedili kvalitet proizvoda/usluge, zaštita životne sredine i bezbednost zaposlenih.
Stalno poboljšanje Integrisanog sistema menadžmenta zasnovano je na aktivnom učestvovanju i podršci svih zaposlenih.