ISO Standardi

U cilju kontinuiranog poboljšanja servisa i usluga, kompanija NEWPRESS je početkom 2016. godine sprovela Integrisani sistem menadžmenta (IMS), koji prati određene standarde za delatnosti razvoja i proizvodnje u oblasti grafičke pripreme, grafičkog dizajna, štampe i dorade, a poseban akcenat je dat na doprinosu zaštiti životne sredine, kao i zdravlju i bezbednosti zaposlenih u našoj kompaniji