Knjigovezačka dorada

Grafička dorada predstavlja završnu (finalnu) fazu grafičke proizvodnje u kojoj grafički proizvodi dobijaju konačan oblik. Obuhvata prvenstveno povez knjige, reklamnog materijala, izradu reklamnih kesa, proizvodnju ambalaže, ručnu i mašinsku doradu ostalog štampanog materijala kao i mnoge druge pomoćne radne operacije (obrezivanje, perforiranje, numerisanje, kaširanje...).

Knjigovezačka dorada je proizvodni pogon grafičke dorade u kome se odštampani tabaci i ostali materijali prerađuju u knjige, brošure, časopise, novine, kataloge, blokove, prospekte i druge slične proizvode. Za sav materijal odštampan kod nas, ili kod drugih štamparija, možemo Vam ponuditi kompletnu uslugu knjigovezačke dorade: sečenja, obrezivanja, bigovanja, klamovanja, bušenja, ricovanja, perforacije, savijanja, lepljenja, spiralnog koričenja, plastifikacije, kompletna knjižna dorada tvrdim ili mekim povezom (binder).

U Newpress-u se posebno ponosimom našim stručnim i višegodišnjem iskusnim timom knjigovezaca koji štampanom materijalu daju završni kvalitet i formu.